DE TOEKOMST

Het gehele Pekhoeve complex als het bruisende sociaal culturele hart van Ulvenhout. Jong, oud, het maakt niet uit de Pekhoeve is van ons allemaal. Er zijn al mooie invullingen op het terrein en ook gebeurt er al  veel aan activiteiten en evenementen. Met het behoud van de boerderij (het gebouw) en het geven van een invulling aan deze centrale plek hopen we dat er nog meer leven komt in het gebied en de omgeving.

Heeft u een leuk idee dat hierin zo passen, schroom dan niet en deel het met ons. Mail naar contact@boerderijdepekhoeve.nl

voor meer info klik hier

Achtergrond informatie

Het hele complex is een Rijksmonument en omvat naast de boerderij (woonhuis met stal): een karkooi, een bakhuisje, een nieuw gebouwde ‘Vlaamse schuur’, een groot groen gebied met een trapveldje, een speeltuintje, jeu-de-boules banen, een kruidentuin, het Dierenwaaike, een honden- uitlaatterrein en een skatebaan.

Op het terrein vinden diverse dorpsactiviteiten plaats; kermis, Kerstmis, koningsdag met kindermarkt en jeu des boules toernooi, rommelmarkt e.d.   

Stichting Boerderij De Pekhoeve stelt zich tot doel  om de monumentale Pekhoeve boerderij te restaureren en exploiteren. Daarnaast wil de stichting bijdragen aan een versterking van het totale Pekhoeve terrein en daarmee aan de sociaal-economische ontwikkeling van Ulvenhout. De stichting werkt daarbij graag samen met andere Ulvenhoutse organisaties, bewoners en de overheid.

Uitgangspunten die de stichting hanteert bij haar activiteiten zijn:

  • Projecten moeten mede bijdragen aan de ontwikkeling van Ulvenhout.
  • De monumentale waarde van het Pekhoeve terrein dient versterkt te worden.
  • Projecten moeten gedragen worden door het dorp Ulvenhout. Die gedragen blijkt concreet uit de inzet van vrijwilligers, financiële participatie etc.
  • Projecten moeten duurzaam zijn.
  • Projecten moeten een zodanige financiële basis hebben dat de exploitatie niet afhankelijk is van subsidies.
  • Projecten hebben aandacht voor de verschillende doelgroepen: jeugd, jong volwassenen, volwassenen en senioren.

Het eerste project nl. de restauratie van Boerderij de Pekhoeve is in 2015 afgerond. Het pand biedt ruimte aan een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvangen en aan 3 Dorpskamers. Deze  Dorpskamers worden tegen een gereduceerd tarief beschikbaar gesteld aan Ulvenhoutse organisaties en daarnaast ook verhuurt aan andere belangstellenden.

Op beperkte schaal organiseert de Stichting ook eigen activiteiten in de Dorpskamers als tentoonstellingen.  Dankzij de mogelijkheden die de Dorpskamers bieden zijn er ook nieuwe activiteiten in Ulvenhout ontstaan.

 

Er wordt momenteel gewerkt aan een totaalvisie voor het Pekhoeve terrein passend binnen het Dorpsplan Ulvenhout 2017. Alle partijen op en rond het Pekhoevecomplex zijn daar bij betrokken.

Stichting Boerderij de Pekhoeve heeft het initiatief genomen om ook de Karkooi te gaan herbestemmen. Dat betekent het zoeken naar een herbestemming met een daarbij behorend verdienmodel. Het hele bouwwerk zal compleet gerestaureerd dienen te worden.

Waarschijnlijk zal een deel ingericht gaan worden voor de verhuur aan het kinderdagverblijf en daarnaast zal een vierde Dorpskamer gecreëerd worden.