O

Over Ons

Boederij de Pekhoeve

De Stichting

In 2012 / 2013 is hard gewerkt aan de ontwikkelingen  rondom de Pekhoeve Boerderij. Dit is aanvankelijk gebeurd vanuit werkgroep dorpU  (onderdeel van de Dorpsraad) welke is aangevuld met diverse mensen buiten de Dorpsraad.

Medio 2013 ontstond de behoefte om de organisatie wat formeler op te zetten. Er moesten opdrachten worden verstrekt, rechten op het gebouw worden verkregen, vergunningen worden aangevraagd, verhuurafspraken worden gemaakt en de financiering moest geregeld. Omdat dit buiten de activiteiten van  de Dorpsraad valt is hiervoor een nieuwe stichting opgericht, te weten:  Stichting Boerderij De Pekhoeve.

De Stichting is opgericht op  21 augustus 2013.

Met deze stichting worden de plannen omgezet in concrete activiteiten  om te komen tot een in het dorp passend gebruik van de Pekhoeve Boerderij

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende  leden:

  • Voorzitter : Frank Husson  |  frank@boerderijdepekhoeve.nl
  • Secretaris : Jan Heestermans  |  jan@boerderijdepekhoeve.nl
  • Penningmeester : Kees den Bieman  |  kees@boerderijdepekhoeve.nl
  • Vice Penningmeester : Johan Mulders   |  johan@boerderijdepekhoeve.nl
  • Algemeen bestuurslid: Judith Verwer    |  judith@boerderijdepekhoeve.nl

De Stichting heeft een ANBI status

Om de donaties aan de verenigingen aantrekkelijker te maken heeft de Belastingdienst per 1 januari 2016 Stichting Boerderij De Pekhoeve aangemerkt als culturele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instellingen) onder

nummer 853 106 198.

Ook kan de Stichting hierdoor fondsen verwerven als zich dit voordoet uit legaten, erfenissen andere schenkingen, zonder dat de ‘schenkers’ worden belast.

Het verleden

De Toekomst