O

Over Ons

De Stichting

In 2012 is door de Dorpsraad Ulvenhout – Werkgroep dorpU, aangevuld met diverse mensen buiten de Dorpsraad – een begin gemaakt met de ontwikkelingen rondom Boerderij de Pekhoeve. Medio 2013 ontstond de behoefte om deze organisatie formeler op te zetten. Er moesten opdrachten worden verstrekt, rechten op het gebouw worden verkregen, vergunningen worden aangevraagd, verhuurafspraken worden gemaakt en de financiering voor de renovatie moest worden geregeld.

Omdat dit buiten de activiteiten van  de Dorpsraad valt is hiervoor een nieuwe stichting opgericht, te weten Stichting Boerderij De Pekhoeve. De Stichting is opgericht op 21 augustus 2013. Met deze stichting worden de plannen omgezet in concrete activiteiten  om te komen tot een in het dorp passend gebruik van Boerderij De Pekhoeve en de nabij gelegen historische gebouwen.

De Stichting heeft een ANBI status

Om de donaties aan de verenigingen aantrekkelijker te maken heeft de Belastingdienst per 1 januari 2016 Stichting Boerderij De Pekhoeve aangemerkt als culturele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instellingen) onder het            nummer 853 106 198.

Ook kan de Stichting hierdoor fondsen verwerven als zich dit voordoet uit legaten, erfenissen andere schenkingen, zonder dat de ‘schenkers’ worden belast.

BESTUUR

VERLEDEN

TOEKOMST