Aanleg faunatunnel Dorpstraat

Er komt een extra faunatunnel in de Dorpstraat. De aanleg van deze tunnel  gebeurt van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021. Tijdens het werk zijn delen van de weg afgesloten.   Faunatunnel Een faunatunnel is een buis onder de weg waar dieren ongestoord en...

Omgevingsvisie en Dorpsvisie

In het Weekblad Nieuw Ginneken staat deze week een artikel over de omgevingsvisie van de gemeente Breda. De gemeente Breda roept burgers op om een zienswijze op de voorliggende omgevingsvisie in te dienen via omgevingsvisie@breda.nl. De dorpsraad heeft onlangs een...

Verkeersmaatregelen Vang

Vanaf 15 april gaat een aannemer in opdracht van de gemeente aan de slag met verkeersmaatregelen voor Vang. Het betreft een aanpassing van de huidige verkeersdrempel ter hoogte van huisnummer 2, het aanleggen van een extra verkeersdrempel en het markeren van...